Archiwum Polityki

Która pielgrzymka?

W artykule [„Zawsze wierni?”, POLITYKA 33, dot. wizyty papieża w Polsce” – red.] Adam Szostkiewicz wymienia wizyty papieża w Polsce i według tego ta ostatnia była wizytą ósmą. Natomiast telewizyjni redaktorzy-sprawozdawcy stale i uparcie zaznaczali, że jest to wizyta dziewiąta. Dlaczego? Kto się myli?

Irena Bromdenburg,

Łódź

 

Od autora:

Zależy jak liczyć. W 1991 r. Jan Paweł II odwiedził Polskę dwa razy – w czerwcu i sierpniu. Pierwszy, czerwcowy, pobyt można uznać za regularną pielgrzymkę do Polski, drugi – w sierpniu, z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie – nie miał takiego charakteru, był przede wszystkim wydarzeniem w życiu Kościoła powszechnego. Tak traktuje go np. biograf papieża George Weigel. Idąc tym tropem, wolno stwierdzić, że pielgrzymka z 2002 r. była ósma z kolei.

Adam Szostkiewicz

Polityka 39.2002 (2369) z dnia 28.09.2002; Listy; s. 36
Reklama