Archiwum Polityki

Lepiej do Meksyku

W ubiegłym roku znacznie spadły inwestycje zagraniczne w Polsce. W pierwszym półroczu wyniosły one tylko 3,3 mld dolarów, a w całym 2001 r. najprawdopodobniej 7–7,5 mld dol. Mniejsze zainteresowanie Polską zagranicznych inwestorów wynika ze spowolnienia procesu prywatyzacji nie tylko sektora finansowego, ale także kilku innych branż, gorszej koniunktury gospodarczej w Polsce i na Zachodzie, a także spadku atrakcyjności polskiego rynku. Z różnych względów odwrót zagranicznych inwestorów miał również miejsce w Argentynie, Wenezueli i Brazylii, ale już np. Meksyk czy Chile znakomicie sobie radziły. Z prognoz wynika, że w następnych latach inwestycje zagraniczne w Polsce ustabilizują się na poziomie 7–8 mld dol. rocznie, ale do rekordowego poziomu już nie wrócimy.

pat

Inwestycje zagraniczne wPolsce

(w mld dol.)

1995 ...... 2,5
1996 ...... 5,2
1997 ...... 5,7
1998 ...... 9,6
1999 ...... 7,9
2000 ...... 10
2001* ...... 7,5
2002** ...... 6,5

Źródło: PAIZ
*szacunki, **prognoza

Polityka 12.2002 (2342) z dnia 23.03.2002; Gospodarka; s. 60
Reklama