Archiwum Polityki

Szybka nauka

Naukowcy wykazali, że w stanie relaksu możemy uczyć się kilkakrotnie szybciej, gdyż w tym stanie zwiększa się chłonność naszego umysłu i zapamiętujemy znacznie więcej informacji niż w stanie normalnej aktywności dziennej [art. „Hello szybciej”, POLITYKA 26, dot. metod szybkiego nauczania jęz. obcych – red.]. Metody superlearningu, bo o nich tu mowa, stanowią przyszłość nauczania. Doskonałym przykładem są kraje skandynawskie, w których wprowadzono do szkolnictwa państwowego superlearning. I dziś skandynawscy uczniowie kilka razy szybciej przyswajają wiedzę. Uczą się efektywnie i są najlepiej wyedukowani w świecie, czego dowiodły wyniki testów prowadzonych w ostatnich trzech latach przez organizację OECD wśród młodzieży szkolnej. Polska młodzież zajęła w rankingu dalekie 24 miejsce. Powinniśmy skorzystać z doświadczeń krajów skandynawskich i również korzystać z technik efektywnego uczenia się, aby w następnych testach być w czołówce świata.

Joanna Domżal

kierownik PR
SITA sp. z o.o.

Polityka 37.2002 (2367) z dnia 14.09.2002; Listy; s. 38
Reklama