Archiwum Polityki

NIK potwierdza

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa jako większościowy udziałowiec opisywanego w tekście Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami Agro [art. „Obrotne Towarzystwo”, POLITYKA 28, dot. nieprawidłowości w Agro], pragnie odnieść się do kilku poruszonych kwestii. 1) Naszym zdaniem nieprawdziwe jest stwierdzenie, że Skarb Państwa na transakcji w gminie Kobierzyce poniósł stratę w wysokości co najmniej 20 mln zł. 2) Nieprawdą jest, że na sprzedaży gruntów otrzymanych w aporcie od AWRSP TON Agro zarobiło kilkaset milionów złotych oraz że wartość owych aportów wielokrotnie zaniżano. 3) Absurdalne jest stwierdzenie o przerzucaniu aportów przez kilka spółek w grupie. 4) Chybiony jest zarzut, że dzięki dostępowi do komputerowej bazy danych AWRSP oraz nadzwyczajnym przywilejom spółka może pozyskać dowolną nieruchomość. 5) Nieprawdziwy jest zarzut o zlekceważeniu przez władze TON Agro doniesienia byłego prezesa Agromana o podejrzeniach dotyczących zamiaru wzięcia łapówki przez władze TON Agro.

Ryszard Kaska, zastępca dyrektora AWRSP

 

Od autorki:

Po naszym artykule Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w spółkach należących do AWRSP. Jej wyniki potwierdzają wszystko, o czym napisaliśmy w tekście. Ad 1. NIK stwierdziła, że „sprzedaży działek w gminie Kobierzyce dokonano za cenę niższą od możliwej do uzyskania o co najmniej 21 mln zł”. Ad 2. Kontrola wykazała, że „zysk TON Agro pochodził ze sprzedaży nieruchomości wniesionych aportem przez AWRSP lub zakupionych od niej na korzystnych warunkach. Spółki uzyskiwały nieadekwatne do poniesionych kosztów prowizje za świadczone w tym zakresie pośrednictwo”. Ad 3. Jak wynika z raportu NIK, przejmowane przez spółkę nieruchomości przekazywane były następnie jej spółkom zależnym.

Polityka 37.2002 (2367) z dnia 14.09.2002; Listy; s. 107
Reklama