Archiwum Polityki

To już czterdzieści lat minęło?

Kaiser George&the Hi-Risers, Transatlantic Dynamite!, Spinout 2006

Mimo bezlitosnego upływu czasu, wciąż można jeszcze znaleźć na świecie jednostki pamiętające muzykę lat sześćdziesiątych. Ponoć i w młodszych pokoleniach można spotkać osoby słuchające bez obrzydzenia nagrań okresu Merseybeatu. Do tej grupy odbiorców skierowane są przede wszystkim różnego rodzaju reedycje dawnych płyt, ale okazuje się, że nie tylko. Wydawane są też płyty współcześnie działających artystów, zafascynowanych muzyką sprzed czterdziestu lat.

Polityka 22.2007 (2606) z dnia 02.06.2007; Kultura; s. 69
Reklama