Archiwum Polityki

List otwarty

Ostatnio doszło do bezprecedensowego ataku na niezależność Narodowego Banku Polskiego oraz niezależny od rządu nadzór bankowy. To tylko element szerszej kampanii, mającej na celu dokonanie zamachu politycznego na niezależne instytucje państwowe, gwarantujące stabilność polskiej waluty i polskiego systemu finansowego. Jej celem jest monopolizacja władzy oraz odwrócenie uwagi opinii publicznej od realnych problemów gospodarczych, przed którymi stoi Polska. Najwyższy niepokój budzi to, iż w tych działaniach – wymierzonych w państwo prawa oraz stabilność polskiej gospodarki – uczestniczy demokratycznie wybrany parlament.

Polityka 12.2006 (2547) z dnia 25.03.2006; Do i od Redakcji; s. 99