Archiwum Polityki

List otwarty

Ostatnio doszło do bezprecedensowego ataku na niezależność Narodowego Banku Polskiego oraz niezależny od rządu nadzór bankowy. To tylko element szerszej kampanii, mającej na celu dokonanie zamachu politycznego na niezależne instytucje państwowe, gwarantujące stabilność polskiej waluty i polskiego systemu finansowego. Jej celem jest monopolizacja władzy oraz odwrócenie uwagi opinii publicznej od realnych problemów gospodarczych, przed którymi stoi Polska. Najwyższy niepokój budzi to, iż w tych działaniach – wymierzonych w państwo prawa oraz stabilność polskiej gospodarki – uczestniczy demokratycznie wybrany parlament. (...) Stabilność polskiej waluty, niska inflacja, niezależna i wiarygodna polityka pieniężna oraz stabilny i dobrze funkcjonujący system finansowy to jedne z największych osiągnięć transformacji gospodarczej. Ich gwarancją jest niezależność banku centralnego oraz niezależność instytucji nadzorczych. Kategorycznie i z pełną stanowczością sprzeciwiamy się działaniom, mającym na celu zaprzepaszczenie tych osiągnięć. Stanowczo sprzeciwiamy się także wykorzystywaniu instytucji komisji śledczej do celów politycznych.

Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej (FREE), Członkowie Klubu 01, Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, London School of Economics SU Polish Society, Oxford University Polish Society, Stowarzyszenie Młode Centrum, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Studenckie Forum Business Center Club.

Czytelnicy informują nas, że powstała strona internetowa www.balcerowiczmusizostac.pl, za której pośrednictwem można wyrazić poparcie dla Leszka Balcerowicza.

Polityka 12.2006 (2547) z dnia 25.03.2006; Do i od redakcji; s. 99
Reklama