Archiwum Polityki

Tydzień mózgu

W Salonie Naukowym POLITYKI kilkuset naszych czytelników miało okazję w dniach 13–17 marca wysłuchać pięciu wykładów o mózgu. Prof. Jerzy Vetulani mówił o neurobiologii seksu, doc. Krzysztof Turlejski o powstawaniu neuronów w starym mózgu, prof. Hubert Kwieciński o nadziejach związanych z genoterapią niektórych chorób, prof. Jolanta Zagrodzka o agresji, a prof. Jerzy Aleksandrowicz o mitach i fak-tach dotyczących hipnozy. Te ciekawe spotkania w ramach Światowego Tygodnia Mózgu zorganizowaliśmy w naszej redakcji wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA.

Polityka 12.2006 (2547) z dnia 25.03.2006; Do i od redakcji; s. 99
Reklama