Archiwum Polityki

Liga intelektu

Przed tygodniem była zapowiedź i pokaz przedpremierowy. Dziś pora na ostry start. Do gimnastyki szarych komórek zapraszamy: dla przyjemności i pożytku, w numerze i na naszej stronie internetowej. Życzymy miłej zabawy.

Liga Intelektu (LI) to trzyetapowy konkurs polegający na rozwiązywaniu zadań ćwiczących umysł – wymagających logicznego myślenia, wyobraźni albo erudycji.

W każdą środę zamieszczamy jedną lub dwie łamigłówki w „Polityce” oraz jedną na stronie internetowej (www.polityka.pl). Za prawidłowe rozwiązania przyznawane są punkty.

Każdy etap LI obejmuje zadania opublikowane w czterech kolejnych numerach „Polityki” i zamieszczone w tym samym czasie zadania na stronie internetowej. Po zakończeniu danego etapu wśród osób, które zgromadziły w tym etapie przynajmniej LI procent wszystkich punktów możliwych do zdobycia, rozlosowujemy nagrodę w wysokości 300 zł oraz 20 kompletów upominków firmowych „Polityki”.

Niezależnie od klasyfikacji etapowych prowadzona będzie łączna klasyfikacja obejmująca wszystkie trzy etapy. Nazwiska czołówki zamieszczane będą w „Polityce”. LI osób, które zgromadzą największą liczbę punktów we wszystkich trzech etapach, zaprosimy na początku lipca do redakcji „Polityki” na finał LI. Na zwycięzców (mistrza i dwóch wicemistrzów) czeka pula nagród w wysokości 1500 zł (do podziału proporcjonalnie do osiągniętego w finale rezultatu).

Jeśli liczba osób kwalifikujących się do finału będzie znacznie większa od LI, przeprowadzone zostaną dodatkowe eliminacje za pośrednictwem Internetu.

Niezależnie od konkursów ligowych wśród nadawców prawidłowych rozwiązań przynajmniej jednego zadania z danego tygodnia rozlosujemy 10 kompletów upominków firmowych „Polityki”.

Rozwiązania zadań sprzed tygodnia:

Basen: 46 zielonych płyt (wymiary basenu: 10 na 13 metrów).

Czytanie z kwadratów: Wincenty Witos, Juliusz Kossak, Stanisław Staszic, Roman Bratny.

Polityka 12.2006 (2547) z dnia 25.03.2006; Społeczeństwo; s. 101
Reklama