Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Rozmówki parlamentarne
Prof. Leonowi Kieresowi,
prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, Liga Polskich Rodzin zarzuciła, że kamienuje naród polski (Antoni Macierewicz), jest uległy wobec mniejszości żydowskiej (Gertruda Szumska), fałszuje, manipuluje, przemilcza, a jego polskość jest wątpliwa (Antoni Stryjewski). Szerszy politycznie front zaatakował Andrzeja S. Bratkowskiego, wiceprezesa NBP. Wygląda, jakby był niedysponowany (Bogdan Pęk z PSL), jak po środkach odurzających (Kazimierz Wójcik z Samoobrony).

Polityka 10.2002 (2340) z dnia 09.03.2002; Tydzień w kraju; s. 12