Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Rozmówki parlamentarne
Prof. Leonowi Kieresowi,
prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, Liga Polskich Rodzin zarzuciła, że kamienuje naród polski (Antoni Macierewicz), jest uległy wobec mniejszości żydowskiej (Gertruda Szumska), fałszuje, manipuluje, przemilcza, a jego polskość jest wątpliwa (Antoni Stryjewski). Szerszy politycznie front zaatakował Andrzeja S. Bratkowskiego, wiceprezesa NBP. Wygląda, jakby był niedysponowany (Bogdan Pęk z PSL), jak po środkach odurzających (Kazimierz Wójcik z Samoobrony). Andrzej Lepper zażądał, by straż marszałkowska schwytała wychodzącego gościa. Najszerszym frontem obmowy przywitano prof. Leszka Balcerowicza. Władysław Stępień (SLD): Jakie B. ma odznaczenia od finansjery światowej? Zygmunt Wrzodak (LPR): B., ulubieniec MFW i BŚ, prowadzi do kryzysu takiego jak w Argentynie. Marian Janicki (UP): B. realizuje polityczne rozgrywki. Dariusz Grabowski (niezależny): inflacja została przez B. wykreowana, by zniszczyć polskie oszczędności. Bogdan Pęk (PSL): B. oszukuje. Waldemar Borczyk (Samoobrona): B. przeprowadza holocaust na narodzie polskim Art. s.18.

Spis powszechny

1 marca (potrwa do 29 marca) zaczęła się rejestracja kandydatów na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego (21 maja–8 czerwca 2002 r.). Potrzeba ich 180 tys., każdy musi mieć co najmniej średnie wykształcenie i opanować 200-stronicową instrukcję. Zarobi brutto 1000 zł, a na wsiach 1500 zł. „Gazeta Wyborcza” zgłosiła pomysł, by w jak najszerszym zakresie angażować w przedsięwzięcie bezrobotnych. Tymczasem np. niektórzy przedstawiciele mniejszości protestują przeciw rubryce „narodowość”. Inni zwracają uwagę na pułapki pytań np. o „dzietność”.

Polityka 10.2002 (2340) z dnia 09.03.2002; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama