Archiwum Polityki

„Co począć”

Zdanie przypisywane św. Augustynowi, zawarte w Raporcie (POLITYKA 4), jakoby „nie była dzieciobójczynią ta, która sprowadza poronienie, zanim dusza wstąpi w ciało” – to streszczenie mylnie zrozumianej wypowiedzi Świętego. W napisanym w 420 r. dziele „Pytania dotyczące Siedmioksięgu” (lib. 2, c. 80) święty Augustyn objaśnia tekst z Księgi Wyjścia (21,22). Dotyczy on poronienia, które nastąpiło u kobiety, próbującej rozdzielić bijących się mężczyzn.

Polityka 10.2002 (2340) z dnia 09.03.2002; Listy; s. 93