Archiwum Polityki

Wielki kapitał

W nawiązaniu do artykułu red. Joanny Solskiej [„Majątek albo życie” POLITYKA 31 – o walce o władzę w PZU] chcielibyśmy wyjaśnić, że TDA Capital Partners, Inc. oraz firmy z nią związane zarządzają funduszami typu private equity i venture capital w Stanach Zjednoczonych, Europie Centralnej i na innych rynkach międzynarodowych. Dotychczas TDA zainwestowała w Polsce ponad 294 mln zł, co czyni ją jednym z największych inwestorów wśród funduszy private equity w Polsce. W 2000 r. gromadziliśmy kapitał dla naszego najnowszego funduszu EEF III, którego inwestorami stali się amerykańscy i europejscy inwestorzy instytucjonalni. Zwróciliśmy się do polskich inwestorów, w tym również do PZU Życie SA, by uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Zdecydowano, że będzie się to odbywało poprzez licencjonowany przez KPWiG i notowany na CTO zamknięty fundusz inwestycyjny. Dlatego utworzono fundusz EEF IV. Dla TDA zarządzanie EEF IV jest bardziej kosztowne niż w przypadku innych funduszy. Mimo to 2,5-proc. opłata za zarządzanie aktywami EEF IV jest taka sama, jaką TDA pobiera od innych inwestorów międzynarodowych inwestujących przez fundusz EEF III.

Od czasu założenia do 30 czerwca 2002 r. (ostatnie formalne wyniki księgowe) aktywa EEF IV wzrosły do 269 mln zł, czyli fundusz wypracował 44 mln zł czystego zysku. To jeden z najlepszych wyników wśród porównywalnych funduszy działających w Polsce w tym czasie. 13 sierpnia 2002 r. KPWiG zaakceptowała wniosek TDA TFI SA w sprawie skrócenia czasu trwania Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego EEF IV. Decyzja została podjęta po szczegółowych konsultacjach i podpisaniu porozumienia z inwestorami EEF IV – spółkami należącymi do Grupy PZU.

Polityka 35.2002 (2365) z dnia 31.08.2002; Listy; s. 83
Reklama