Archiwum Polityki

„Urząd zapomnienia”

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł Marcina Zaremby na temat Holocaustu (POLITYKA 41). (...) W końcowym akapicie mówiącym, iż „w Polsce na poważniejszą dyskusję o Holocauście trzeba jednak było poczekać aż do 1987 r.”, autor się trochę pomylił, bowiem w 1983 r., w 40 rocznicę powstania w Getcie Warszawskim odbyła się w Warszawie wielka uroczystość poświęcona tej rocznicy, organizowana przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, której ówczesnym dyrektorem był prof. Pilichowski.

W ramach tej dwudniowej uroczystości odbyła się sesja naukowa, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Światowej Organizacji Żydów. M.in. p.p. Bronfman, Stefan Grajek, członek komendy powstania w getcie, wiele osobistości z USA i innych krajów oraz dyrektor Yad Vashem p. Arvid. Na wystawie przedstawiono materiały dotyczące Holocaustu i walki Żydów z Niemcami.

Impreza ta spotkała się z dużym rezonansem zarówno w Polsce jak i za granicą. (...)

Wiesław Grzymski, Warszawa

Polityka 45.2001 (2323) z dnia 10.11.2001; Listy; s. 90
Reklama