Archiwum Polityki

Pensje stanęły

Według wstępnych szacunków, w 2001 r. realny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw nie przekroczył 1 proc. (w 2000 r. było 1,3 proc.). Oznacza to, że w wielu firmach płace stoją w miejscu, rosnące bezrobocie powstrzymuje zaś ludzi przed bardziej kategorycznym domaganiem się podwyżek. W stosunkowo najlepszej sytuacji znaleźli się natomiast emeryci i renciści, albowiem ich przeciętne świadczenie – po uwzględnieniu inflacji – wzrosło o około 5 proc. W ten sposób przeciętna emerytura osiągnęła połowę wysokości średniego wynagrodzenia. Ekonomiści podkreślają, że dla gospodarki takie relacje są niedobre, zachęcają bowiem ludzi do skracania okresu aktywności zawodowej.

Polityka 2.2002 (2332) z dnia 12.01.2002; Gospodarka; s. 54
Reklama