Archiwum Polityki

Lista 500 POLITYKI

Redakcja POLITYKI przygotowuje 15 ranking największych polskich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki (z wyjątkiem finansów i ubezpieczeń). W związku z tym zwracamy się z prośbą do zarządów dużych firm (przychody rzędu 250 mln zł) o przesyłanie na adres redakcji, faksem lub e-mailem następujących danych: przychody ogółem, przychody ze sprzedaży, przychody z eksportu, koszty uzyskania przychodu, zysk brutto, zysk netto, zatrudnienie (na koniec 2007 r. w osobach) lub kopii sprawozdań GUS F-01 za 2007 r., w terminie do 15 marca br. Tylko dzięki Państwa pomocy nasza lista będzie kompletna i wiarygodna.

Dziękujemy i liczymy na współpracę.

Tygodnik „Polityka”, 02-309 Warszawa,
ul. Słupecka 6, z dopiskiem „Lista 500”
tel. 451-60-65, fax 451-61-80
e-mail: lista500@polityka.com.pl

Polityka 8.2008 (2642) z dnia 23.02.2008; Do i od redakcji; s. 99
Reklama