Archiwum Polityki

Dział kadr

Józef Semik
(53 l.) otrzymał nominację na sekretarza Międzyresortowego Centrum do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu. Zadaniem Centrum jest koordynowanie pracy wszystkich resortowych służb zajmujących się tymi sprawami (m.in.: policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, WSI, prokuratury, służb skarbowych i celnych).
Semik po ukończeniu leśnictwa w krakowskiej Akademii Rolniczej przez kilka lat pracował w ośrodku badawczo-rozwojowym, a w 1975 r. przeszedł do pracy w pionie dochodzeniowo-śledczym Milicji Obywatelskiej. W Krakowie doszedł do stanowiska zastępcy komendanta wojewódzkiego policji. W l. 1998–2000 był zastępcą komendanta głównego policji. Ostatnio w MSWiA zajmował się ustawami dotyczącymi policji. Od 1999 r. jest nadinspektorem (policyjnym generałem). Ma dorosłą córkę. Hobby: myślistwo i kolekcjonowanie obrazów (zwłaszcza z okresu Młodej Polski).

Płk Paweł Pruszyński

(49 l.) został zastępcą szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego nominację krytykuje obecna opozycja, która wypomina mu udział w zwalczaniu PRL-owskiej opozycji w stanie wojennym i partyjną działalność w ostatnich paru latach. Jest technikiem-włókiennikiem i absolwentem szkoły oficerskiej MSW. W l. 1977–90 był funkcjonariuszem Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Łodzi (m.in. naczelnikiem kontrwywiadu). W 1990 r. pomyślnie przeszedł weryfikację b. funkcjonariuszy SB i podjął służbę w UOP. W l. 1995–97 – szef łódzkiej delegatury UOP, a następnie zastępca szefa UOP. W 1998 r. odszedł z UOP i podjął pracę w TUiR Polonia SA na stanowisku dyrektora zespołu zajmującego się zwalczaniem przestępczości ubezpieczeniowej. W 1998 r. wybrany radnym łódzkiego sejmiku, w 1999 r.

Polityka 32.2002 (2362) z dnia 10.08.2002; Dział kadr; s. 86
Reklama