Archiwum Polityki

Dział kadr

Józef Semik
(53 l.) otrzymał nominację na sekretarza Międzyresortowego Centrum do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu. Zadaniem Centrum jest koordynowanie pracy wszystkich resortowych służb zajmujących się tymi sprawami (m.in.: policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, WSI, prokuratury, służb skarbowych i celnych).
Semik po ukończeniu leśnictwa w krakowskiej Akademii Rolniczej przez kilka lat pracował w ośrodku badawczo-rozwojowym, a w 1975 r.

Polityka 32.2002 (2362) z dnia 10.08.2002; Dział kadr; s. 86
Reklama