Archiwum Polityki

Opinie

Dr Paweł Śpiewak
socjolog:

„...Najtrudniejszym, a więc i pierwszym zadaniem ekipy Millera jest samoograniczenie i samokontrola nad własnym aparatem i siłą, w którą koalicja urosła. Będzie to trudne, bo formacja rządowa nie ma mocnej i politycznie wiarygodnej opozycji. Spadkobiercy AWS nie mają bowiem moralnego prawa do krytykowania nadużyć władzy, bo ich sumienia już są obciążone. Ale będzie to trudne i dlatego, że partia, która doszła do władzy, wydaje się, oględnie mówiąc, podzielona i głęboko wrośnięta w dawny system – SLD nie określiła jasno swego stosunku do PRL. Zatem dla Millera największym sojusznikiem, a zarazem zagrożeniem wydaje się być aparat SLD i PSL. Jeżeli przejmie on nawyki poprzedniej ekipy, SLD będzie postrzegany jako kolejna mutacja tej samej choroby. Nadal będziemy mówić o »onych«, którzy »nami« rządzą, o korupcji i prywacie polityków”.
(„Tygodnik Powszechny”, 21 X)

 

Stanowisko parlamentarzystów AWS na zakończenie kadencji:
„Zebrani dnia 15 października 2001 r. parlamentarzyści AWS misję Akcji Wyborczej Solidarność uznają za zakończoną.
Przeprowadzenie reform mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i poprawy bytu społeczeństwa jest dorobkiem, który stanowić będzie o pomyślności życia wielu następnych pokoleń Polaków. (...) Zapewniamy o naszej dalszej gotowości służenia dobru wspólnemu. Dlatego też powołujemy Pozaparlamentarny Klub Polskiej Prawicy. Celem Klubu będzie kształtowanie myśli prawicowej oraz współdziałanie ugrupowań polskiej prawicy”.
(„Tygodnik Solidarność”, 19 X)

 

Abp Edward Nowak
sekretarz watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych:


„– Czy Papież w jakiś sposób wpływa na działalność Kongregacji?

Polityka 44.2001 (2322) z dnia 03.11.2001; Opinie; s. 104
Reklama