Archiwum Polityki

Inflacja ujarzmiona

Inflacja znowu zmalała. W marcu ceny wzrosły tylko o 0,2 proc., a roczny wskaźnik inflacji spadł do 3,3 proc. Ekonomiści są zgodni, że te dobre wyniki zawdzięczamy umiarkowanemu popytowi wewnętrznemu, bardzo niewielkim wzrostom cen żywności i innych towarów, a także restrykcyjnej polityce pieniężnej. Dominuje też przekonanie, że na krótką metę inflacja może jeszcze spaść, a pod koniec roku nie powinna przekraczać 4 proc. To sporo mniej, niż założyła Rada Polityki Pieniężnej. W tej sytuacji odżyły nadzieje, że już niedługo RPP ponownie obniży podstawowe stopy procentowe. Rząd w każdym razie nie przestaje jej do tego namawiać. Umiarkowanym optymistą stał się również minister finansów. Jego zdaniem tegoroczny wzrost PKB powinien wynieść 1,1–1,2 proc. Ciągle niewiele, ale przecież nawet tak skromny poziom jeszcze niedawno wydawał się nieosiągalny.

Polityka 17.2002 (2347) z dnia 27.04.2002; Gospodarka; s. 63
Reklama