Archiwum Polityki

„Pod niespecjalnym nadzorem”

W artykule na temat proponowanej reformy Urzędu Ochrony Państwa (POLITYKA 15) napisałam, że płk Marek Dukaczewski był współpracownikiem służb specjalnych PRL, do czego przyznał się w swym oświadczeniu lustracyjnym. Płk M. Dukaczewski oczywiście nie był współpracownikiem, ale po prostu pełnił służbę w WSI i o tym fakcie poinformował w swym oświadczeniu. Napisałam również, że prokurator Zbigniew Goszczyński, aspirujący do stanowiska szefa UOP, a w przyszłości być może do stanowiska szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma niezakończone postępowanie w sprawie uzyskania mieszkania z puli specjalnej prezydenta miasta Warszawy. Sprawa ta – jak nas poinformował prokurator Z. Goszczyński – została umorzona kolejno przez dwie prokuratury okręgowe z uwagi na brak cech przestępstwa. Postanowienia te, mimo że jedno z nich zostało w trybie nadzwyczajnym zaskarżone przez byłego ministra sprawiedliwości, są ostateczne i prawomocne.

Janina Paradowska

Polityka 17.2002 (2347) z dnia 27.04.2002; Listy; s. 105
Reklama