Archiwum Polityki

Zagubiona demografia

W raporcie złożonym w 1865 r. Napoleonowi III przez barona Georgesa Eugene’a Haussmanna, genialnego urbanistę, który przekształcił oblicze Paryża i któremu zawdzięczamy między innymi place d’Etoile i wielkie bulwary, czytamy, że Paryż znajduje się w obliczu katastrofy. Wobec geometrycznego wręcz przyrostu ilości dorożek i prywatnych zaprzęgów stajnie i spichrze z paszą zaczynają zajmować tak wielkie przestrzenie, że właściwie uniemożliwiają dalszą rozbudowę miasta, co na dalszą metę, zważywszy, że na cele stajenne wykupywana jest systematycznie parterowa zabudowa w dzielnicach proletariackich, grozi też wyludnieniem miasta.

Polityka 42.2008 (2676) z dnia 18.10.2008; Stomma; s. 112