Archiwum Polityki

Biedni obywatele

W powiększonej Unii najbogatsi są obywatele Luksemburga – tam PKB na głowę mieszkańca (liczony także według siły nabywczej) wynosi aż 45,6 tys. euro. Drugie miejsce zajmują Irlandczycy (29,2 tys.), trzecie Duńczycy (27,3 tys. euro). Polacy zajmują 22 miejsce (10,3 tys. euro). Za nami są już tylko Litwini (10,2 tys.), Estończycy (10 tys.) oraz Łotysze (9 tys.).

Polityka 19.2004 (2451) z dnia 08.05.2004; Gospodarka; s. 34
Reklama