Archiwum Polityki

Inny oryginał

W artykule „Niewierzący praktykujący” [POLITYKA 14] znalazła się nieprawdziwa informacja polegająca na przekształceniu mojej wypowiedzi „z pomocą firmy Pentor zrobiliśmy badania marketingowe dla partii politycznych”, która w oryginale brzmiała mniej więcej: „Dzięki pracy w firmie Pentor poznałem wielu ludzi pracujących w branży badań marketingowych. Dziś, dzięki utrzymywanym znajomościom w kilku firmach badawczych, zrobiłem badanie poparcia dla wiodących partii oraz Racji”.

Piotr Musiał,

przewodniczący APP Racja

Polityka 19.2004 (2451) z dnia 08.05.2004; Listy; s. 98
Reklama