Archiwum Polityki

Na diecie Brukseli

Polska po wejściu do Unii obsadziła nie tylko stanowisko komisarza w Komisji Europejskiej (została nim Danuta Hübner), ale i kilka innych prestiżowych foteli. Członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zajmuje się kontrolą budżetu UE oraz wykorzystania funduszy strukturalnych) został Jacek Uczkiewicz, ostatnio wiceminister finansów, a wcześniej wiceprezes NIK. Sam o sobie mówi, że kontrolowanie jest jego pasją. Nominację na sędziego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości otrzymał prof.

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Ludzie i wydarzenia; s. 14