Archiwum Polityki

Oscycić wroga

Skalpowanie wrogów było specjalnością Indian. Ale nie stronili od tego także Scytowie, o czym pisał Herodot w swoich „Dziejach”. Pokolenia badaczy uważały jego relację za antyscytyjską propagandę, badania pokazują, że to prawda.

Cmentarzysko w Ajmyrlyg, nad Jenisejem, znajduje się niedaleko dzisiejszej granicy Rosji z Mongolią. W latach 60. i 80. archeolodzy rosyjscy wydobyli z tamtejszych grobów ponad tysiąc ludzkich szkieletów. Magazyny Wydziału Antropologii w Muzeum Antropologii i Etnografii w St. Petersburgu same zaczęły przypominać wielkie cmentarzysko. Przez wiele lat szkielety badano tradycyjną metodą, mierząc je, aby ustalić, w jakim wieku zmarły pochowane osoby, jakiej były płci i jak wyglądały.

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Nauka; s. 90