Archiwum Polityki

Drugi obieg

W związku z wypowiedzią pana redaktora Krzysztofa Kozłowskiego, zatytułowaną „Dwa pytania”, która ukazała się na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 19 z 9 maja br.) dotyczącą opublikowania na łamach „Polityki” [nr 18, art. „Drugi obieg”] karty informacyjnej założonej przez Służbę Bezpieczeństwa pani Joannie Gąsiorowskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie dodatkowej informacji, wskazującej, że jest ona osobą pokrzywdzoną w rozumieniu ustawy o IPN. Opublikowana karta informacyjna zawiera treść wskazującą, że pani Joanna Gąsiorowska była osobą, o której SB zbierało celowo informacje, w tym także w sposób tajny, nie zaś źródłem informacji wykorzystywanych przez SB.

Pragnę podkreślić, że publikacja materiałów dotyczących pokrzywdzonego powinna zawierać wyraźną informację, która wykluczałaby możliwość błędnego rozumienia przez czytelników roli, jaką odgrywała wskazana w publikacji z nazwiska osoba. Tylko w ten sposób zapobiec można ponownemu pokrzywdzeniu w materiale prasowym osób pokrzywdzonych w rozumieniu ustawy o IPN.

Prezes IPN prof. dr hab. Leon Kieres

 

Od redakcji:

Opublikowaliśmy fotografię otrzymanego z IPN dokumentu, pochodzącego z teczki agenta SB o pseudonimie Krab, ponieważ także w naszym rozumieniu z jego treści wynika – co zaznacza prof. Kieres – iż p. J.G. była osobą inwigilowaną. Rozumiejąc szczególną wrażliwość osób pokrzywdzonych przez SB, ubolewamy, jeśli mogło dojść do jakiegokolwiek nieporozumienia.

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Listy; s. 102
Reklama