Archiwum Polityki

Drugi obieg

W związku z wypowiedzią pana redaktora Krzysztofa Kozłowskiego, zatytułowaną „Dwa pytania”, która ukazała się na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 19 z 9 maja br.) dotyczącą opublikowania na łamach „Polityki” [nr 18, art. „Drugi obieg”] karty informacyjnej założonej przez Służbę Bezpieczeństwa pani Joannie Gąsiorowskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie dodatkowej informacji, wskazującej, że jest ona osobą pokrzywdzoną w rozumieniu ustawy o IPN.

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Listy; s. 102