Archiwum Polityki

Opinie

Tadeusz Mazowiecki
były premier, o europejskiej konstytucji:
„...Europie bardzo by się przydało, aby także w preambule traktatu konstytucyjnego wyznała prawdę o swojej historii i tożsamości. Nie chodzi tu, rzecz jasna, o wyznaniowy charakter konstytucji, lecz o uznanie prawdy historycznej. Jednocześnie – myśląc przyszłościowo – nie można dopuścić do narzucenia poglądu, iż przyszłością jest Europa obojętna i relatywistyczna.

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Opinie; s. 111