Archiwum Polityki

Opinie

Tadeusz Mazowiecki
były premier, o europejskiej konstytucji:
„...Europie bardzo by się przydało, aby także w preambule traktatu konstytucyjnego wyznała prawdę o swojej historii i tożsamości. Nie chodzi tu, rzecz jasna, o wyznaniowy charakter konstytucji, lecz o uznanie prawdy historycznej. Jednocześnie – myśląc przyszłościowo – nie można dopuścić do narzucenia poglądu, iż przyszłością jest Europa obojętna i relatywistyczna. Przyszłością jest debata, współistnienie wartości i poglądów. Jestem głęboko przekonany, że aby umożliwić takie współistnienie, trzeba się oprzeć na podstawowych wartościach, jakie chrześcijaństwo wnosiło, wnosi i w moim przekonaniu nadal będzie wnosić do europejskiej cywilizacji”.
(„Więź”, maj 2004)

 

Gen. broni Mieczysław Cieniuch
I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, o etatach w polskiej armii:

„...konkretnych liczb – ile będzie stanowisk w poszczególnych stopniach i specjalnościach w naszej armii – podać nie mogę, bo są one objęte tajemnicą. Przypomnę tylko, że WP będzie liczyć nie więcej niż 150 tys. żołnierzy, w tym maksymalnie 27,5 tys. oficerów, a podoficerów 46,5 tys. Co prawda w Internecie na oficjalnych witrynach resortów obrony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii można poznać skład tamtejszych sił zbrojnych (liczba żołnierzy w poszczególnych stopniach), ale gdyby w państwach tych obowiązywała polska ustawa o ochronie informacji niejawnych, te dane byłyby tam też tajne”.
(Z wypowiedzi dla „Polski Zbrojnej”, 16 V)

 

Prof. Andrzej Paczkowski
historyk, o polskich symbolach:

„– .

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Opinie; s. 111
Reklama