Archiwum Polityki

Jeszcze jedno stypendium

Firma Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, jeden z naszych partnerów w akcji stypendialnej „Zostańcie z nami” (w tym roku przyznaliśmy 25 wyróżnień po 25 tys. zł każde), ufundowała dodatkowe, honorowe stypendium w wysokości 2,5 tys. zł dr. inż. arch. Wojciechowi Bogusławskiemu, adiunktowi na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Dr Wojciech Bogusławski nie mógł startować w konkursie o stypendium dla młodych uczonych ze względu na zbyt zaawansowany wiek, ale też wzbudził ogromne uznanie dla swego dorobku i życiowej dzielności. Dotknięty niepełnosprawnością prowadzi bardzo aktywną działalność naukową i projektową, jest autorem wielu nowoczesnych obiektów uwzględniających właśnie potrzeby osób niepełnosprawnych. Gratulujemy i życzymy dużo sił życiowych!

Polityka 49.2003 (2430) z dnia 06.12.2003; Listy; s. 94
Reklama