Archiwum Polityki

Rosja budzi lęk

Niezależnie od nasilającego się kryzysu kaukaskiego, Polacy nie ufają Rosjanom. Szczególnie zaś nie ufają ich polityce wobec Polski. Od 94 r. badani przez CBOS respondenci nieodmiennie przypisują Rosji dążenia hegemonistyczne.

Największy niepokój (76 proc. badanych) sygnalizowano w latach 95–96. Wtedy rosyjski prezydent wyrażał gwałtowny sprzeciw wobec naszego wstąpienia do NATO.

W 2002 r., po wizycie prezydenta Putina i ogłoszeniu nowego etapu w stosunkach polsko-rosyjskich, opinie nieco się poprawiły.

Polityka 37.2004 (2469) z dnia 11.09.2004; Społeczeństwo; s. 80
Reklama