Archiwum Polityki

Opinie

Dr Paweł Piotrowski
historyk z IPN, o dwóch planach „Wisła”:
„– Mnie osobiście (...) interesuje bardzo np. sprawa składowania broni masowego rażenia w Polsce. Ta operacja nosiła kryptonim »Wisła«. Wiadomo, iż nasza armia miała w przypadku wojny z NATO użyć taktycznej broni jądrowej – miała środki przenoszenia, ale nie ładunki. Te mieli przywieźć Rosjanie. Na początku lat 60. w ZSRR doszli do wniosku, że już w czasie konfliktu dowiezienie ich będzie nastręczało trudności, dlatego zapadła decyzja składowania ich w Polsce, Czechosłowacji czy NRD.

Polityka 49.2005 (2533) z dnia 10.12.2005; Opinie; s. 115