Archiwum Polityki

Opinie

Dr Paweł Piotrowski
historyk z IPN, o dwóch planach „Wisła”:
„– Mnie osobiście (...) interesuje bardzo np. sprawa składowania broni masowego rażenia w Polsce. Ta operacja nosiła kryptonim »Wisła«. Wiadomo, iż nasza armia miała w przypadku wojny z NATO użyć taktycznej broni jądrowej – miała środki przenoszenia, ale nie ładunki. Te mieli przywieźć Rosjanie. Na początku lat 60. w ZSRR doszli do wniosku, że już w czasie konfliktu dowiezienie ich będzie nastręczało trudności, dlatego zapadła decyzja składowania ich w Polsce, Czechosłowacji czy NRD. Ta broń miała być potem przekazana przez Rosjan oddziałom sojuszniczym. U nas w kraju powstały trzy magazyny, zresztą zbudowane z pomocą polskich przedsiębiorstw. Broń jądrowa została wycofana z Polski do piero tuż przed rozpadem bloku wschodniego. Jako ciekawostkę dodam, iż amerykański plan powstały w latach 60., a zakładający zmasowane uderzenie atomowe na przeprawy na głównych rzekach w Polsce, też nosił kryptonim »Wisła«”.
(W rozmowie z Norbertem Bączkiem, „Polska Zbrojna”, 4 XII)

 

Prof. Tomasz Nałęcz


historyk i były wicemarszałek Sejmu, o majątkach polityków:
„– ...aby osiągnąć pewien niezbędny poziom niezależności osobistej konieczny do uprawiania polityki, potrzebny jest odpowiedni poziom niezależności materialnej. Najlepszym przykładem na poparcie tej tezy jest historia Rzeczpospolitej szlacheckiej. Demokracja szlachecka rozkwitała, gdy jej zapleczem była średniozamożna szlachta. A wszystkie jej wypaczenia narodziły się dopiero wtedy, gdy decyzje polityczne zaczęły przechodzić w ręce magnatów.

Polityka 49.2005 (2533) z dnia 10.12.2005; Opinie; s. 115
Reklama