Archiwum Polityki

Sprostowanie

W imieniu moich mocodawców Panów Daniela Długosza, Pawła Czapli oraz Marka Łapińskiego, wydawców „Nowej Gazety Trzebnickiej”, zwracam się z prośbą o opublikowanie sprostowania nieprawdziwej informacji podanej w artykule „Bardzo duża pieczątka” (POLITYKA 34): Żaden z współwłaścicieli „Nowej Gazety Trzebnickiej” nie jest radnym SLD.

Z poważaniem, radca prawny Jolanta Żmijewska-Siadak

Polityka 41.2001 (2319) z dnia 13.10.2001; Listy; s. 69