Archiwum Polityki

PZU na giełdę?

Rosną szanse ostatecznej prywatyzacji PZU SA. Jeśli Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w październiku rzeczywiście dopuści jego akcje do obrotu, to w listopadzie można będzie zebrać oferty kupna, a na grudzień zaplanować giełdowy debiut. Przeszkodzić w realizacji tego planu mogą nie tylko ogromne rozmiary spółki i jej skomplikowana sytuacja prawna, ale także względy polityczne, związane ze zmianą rządu. Obecnie 20 proc. akcji PZU należy do konsorcjum Eureko, a 10 proc.

Polityka 38.2001 (2316) z dnia 22.09.2001; Gospodarka; s. 62
Reklama