Archiwum Polityki

PZU na giełdę?

Rosną szanse ostatecznej prywatyzacji PZU SA. Jeśli Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w październiku rzeczywiście dopuści jego akcje do obrotu, to w listopadzie można będzie zebrać oferty kupna, a na grudzień zaplanować giełdowy debiut. Przeszkodzić w realizacji tego planu mogą nie tylko ogromne rozmiary spółki i jej skomplikowana sytuacja prawna, ale także względy polityczne, związane ze zmianą rządu. Obecnie 20 proc. akcji PZU należy do konsorcjum Eureko, a 10 proc. do współpracującego z nim BIG-Banku Gdańskiego. W ofercie publicznej ma zostać sprzedanych kolejnych 51 proc. akcji spółki, z czego 21 proc. zarezerwowano dla Eureko. Pracownicy PZU swoją wydzieloną 15-proc. pulę akcji chcą sprzedać jeszcze przed debiutem też spółce Eureko. Czyżby nie wierzyli w świetlaną przyszłość firmy?

Polityka 38.2001 (2316) z dnia 22.09.2001; Gospodarka; s. 62
Reklama