Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Cezary Andrzej Banasiński (48 l.) został przez premiera powołany na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (na okres 5 lat). Zarazem został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. O stanowisko prezesa UOKiK ubiegało się 10 osób. Ukończył Wydział Zarządzania, a następnie Wydział Prawa i Administracji UW. Stypendysta Fundacji Humboldta i kilku uniwersytetów w Niemczech oraz Austrii. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Zarządzania UW, a od 1987 r.

Polityka 39.2001 (2317) z dnia 29.09.2001; Dział kadr; s. 108
Reklama