Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Cezary Andrzej Banasiński (48 l.) został przez premiera powołany na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (na okres 5 lat). Zarazem został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. O stanowisko prezesa UOKiK ubiegało się 10 osób. Ukończył Wydział Zarządzania, a następnie Wydział Prawa i Administracji UW. Stypendysta Fundacji Humboldta i kilku uniwersytetów w Niemczech oraz Austrii. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Zarządzania UW, a od 1987 r. adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Prawa Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji UW. W l. 1991–96 doradca pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej, a następnie doradca ministra w UKIE. Był także doradcą w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, gdzie odpowiadał za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Od czerwca 2000 r. podsekretarz stanu w UKIE odpowiedzialny za legislację europejską. Współautor przyspieszenia prac rządu nad dostosowaniem prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

Thelma Maria Doran

(57 l.) została ambasadorem Irlandii w Polsce. Absolwentka Uniwersytetu w Dublinie. W l. 1966–71 pracowała jako nauczycielka. Po przejściu do pracy w MSZ była najpierw sekretarzem ambasady w Bernie, a potem I sekretarzem ambasady w Bonn. Po powrocie do kraju pracowała w Departamencie Politycznym MSZ: była m.in. referentem ds. OBWE oraz stosunków bilateralnych z ZSRR i państwami Europy Środkowej i Wschodniej. W l. 1980–85 konsul generalny w San Francisco. W kolejnych latach była radcą w Departamencie Politycznym MSZ, szefem ds. rozbrojenia, bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków z ZSRR i państwami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Jugosławii, szefem protokołu.

Polityka 39.2001 (2317) z dnia 29.09.2001; Dział kadr; s. 108
Reklama