Archiwum Polityki

Półodwilż

Jest pierwsze echo niedawnego listu Benedykta XVI do chińskich katolików. List wzywał do dialogu i pojednania tzw. Kościół patriotyczny (kontrolowany przez państwo) i Kościół podziemny (uznający zwierzchność Watykanu). Teraz w stolicy ChRL ogłoszono, że na ordynariusza diecezji pekińskiej zgromadzenie wiernych i duchownych wybrało 43-letniego bp. Josepha Li Shan. Ma on być następcą abp. Miechele Fu Tieshana, któremu urządzono po śmierci w kwietniu pogrzeb państwowy. Tę pierwszą od listu papieża nominację oficjalnego Kościoła chińskiego ciepło przyjął watykański „premier” kard.

Polityka 30.2007 (2614) z dnia 28.07.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 19