Archiwum Polityki

Górna półka

Serce Ameryki

Robert N. Bellah i inni, Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, przeł. Dorota Stasiak, Piotr Skurowski, Tomasz Żyro, WAiP, Warszawa 2007, s. 510

Społeczeństwo amerykańskie charakteryzują pozornie sprzeczne cechy: skrajny indywidualizm i niezwykle wysoki poziom zaangażowania obywatelskiego, polegającego na samoorganizacji i dobrowolnej współpracy. Amerykanie są niezwykle religijni i jednocześnie ultranowocześni, przywiązani do swych republikańskich tradycji i otwarci na zmiany i wyzwania przyszłości.

Polityka 30.2007 (2614) z dnia 28.07.2007; Kultura; s. 54