Archiwum Polityki

Górna półka

Serce Ameryki

Robert N. Bellah i inni, Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, przeł. Dorota Stasiak, Piotr Skurowski, Tomasz Żyro, WAiP, Warszawa 2007, s. 510

Społeczeństwo amerykańskie charakteryzują pozornie sprzeczne cechy: skrajny indywidualizm i niezwykle wysoki poziom zaangażowania obywatelskiego, polegającego na samoorganizacji i dobrowolnej współpracy. Amerykanie są niezwykle religijni i jednocześnie ultranowocześni, przywiązani do swych republikańskich tradycji i otwarci na zmiany i wyzwania przyszłości. Robert N. Bellah, znakomity amerykański socjolog, podjął się wraz ze współpracownikami przedstawienia anatomii amerykańskiego społeczeństwa. W efekcie powstał barwny fresk, odkrywający tajemnice działania narodu tworzącego wielką i wciąż mało znaną cywilizację.

 

Piękna utopia

Europa w działaniu

, redakcja Piotr Żuk, Oficyna Naukowa, Wrocław 2007, s. 302

Polska jest dziwnym krajem. Polacy popierają Unię Europejską najbardziej ze wszystkich Europejczyków i jednocześnie oddają władzę w ręce polityków pragnących Unię rozmontować. Piotr Żuk, wrocławski socjolog, zebrał eseje polskich myślicieli, którzy choć często myślą o Unii Europejskiej krytycznie, to jednak w tym celu, by unijny projekt rozwijać i ulepszać. W świetle osiągnięć polskiej dyplomacji na ostatnim szczycie UE w Brukseli książka „Europa w działaniu” jest jak ożywczy łyk powietrza.

 

Pomysł na lewicę

Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia, przeł. Sławomir Królak, Wydawnictwo Naukowe DWE, Wrocław 2007, s. 205

W chwili, gdy w polskiej polityce dominuje prawicowy populizm, ukazuje się książka z zupełnie innej bajki.

Polityka 30.2007 (2614) z dnia 28.07.2007; Kultura; s. 54
Reklama