Archiwum Polityki

TP SA dominuje

Sąd Antymonopolowy ostatecznie potwierdził fakt, który dla każdego wydawał się oczywisty: Telekomunikacja Polska SA jest na polskim rynku telefonicznym podmiotem dominującym. Z faktu tego wynikają dla TP SA poważne konsekwencje, dlatego za wszelką cenę starała się zapobiec takiemu rozstrzygnięciu. Jako urzędowo uznany podmiot dominujący, a więc taki, który ma w swym posiadaniu ponad 40 proc. rynku, znajduje się pod szczególnym nadzorem Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oba urzędy będą mogły sprawniej kontrolować politykę cenową TP SA oraz szybciej reagować na utrudnianie przez telekomunikacyjnego giganta życia konkurentom.

Polityka 35.2001 (2313) z dnia 01.09.2001; Gospodarka; s. 58
Reklama