Archiwum Polityki

Tydzień na świecie

Doroczny szczyt ekonomiczny grupy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw oraz Rosji obradował na japońskiej wyspie Okinawie. Uczestnicy „odnotowali z zadowoleniem wyraźne oznaki poprawy gospodarczej” wśród państw azjatyckich ogarniętych w latach 1997–1998 kryzysem finansowym. Radzono też, jak przeprowadzić redukcję 100 mld dolarów długów ciążących na 40 najbiedniejszych krajach – jeszcze w tym roku ma zostać skreślone 35 mld. Najuboższym obiecano pomoc w zwalczaniu epidemii AIDS i w dostępie do Internetu.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Tydzień na świecie; s. 14