Archiwum Polityki

„Polska szkoła odwyku”

(...) Wcale bądź sporadycznie i zdawkowo, informuje się o szkodliwym wpływie alkoholu na rozwój prenatalny człowieka (POLITYKA 28). Tymczasem od 1968 r. znany jest płodowy zespół alkoholowy (z ang. Fetal Alcohol Syndrome – FAS). (...) FAS jest skutkiem nadużywania alkoholu przez kobietę przed lub i w czasie ciąży. Alkohol powoduje opóźnienie w rozwoju wewnątrzmacicznym płodu. Najgroźniejsze są uszkodzenia w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego (nadpobudliwość u niemowląt, nadreaktywność, depresje, a nawet psychozy u dzieci starszych) oraz obniżony iloraz inteligencji, trudności z pamięcią i uczeniem się.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Listy; s. 76