Archiwum Polityki

„Polska szkoła odwyku”

(...) Wcale bądź sporadycznie i zdawkowo, informuje się o szkodliwym wpływie alkoholu na rozwój prenatalny człowieka (POLITYKA 28). Tymczasem od 1968 r. znany jest płodowy zespół alkoholowy (z ang. Fetal Alcohol Syndrome – FAS). (...) FAS jest skutkiem nadużywania alkoholu przez kobietę przed lub i w czasie ciąży. Alkohol powoduje opóźnienie w rozwoju wewnątrzmacicznym płodu. Najgroźniejsze są uszkodzenia w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego (nadpobudliwość u niemowląt, nadreaktywność, depresje, a nawet psychozy u dzieci starszych) oraz obniżony iloraz inteligencji, trudności z pamięcią i uczeniem się. W FAS wady rozwojowe mogą dotyczyć narządów zewnętrznych jak i wewnętrznych (serca, nerek, układu moczowo-płciowego). (...) W USA rocznie rodzi się 1200 dzieci z FAS. Wśród dzieci z upośledzeniem umysłowym aż 23 na 1000 charakteryzuje się tym zespołem. (...) W świetle badań przeprowadzonych w 8 regionach Europy uznano, iż spożycie 120 g alkoholu w ciągu tygodnia może wpłynąć negatywnie na rozwój zarodka płodu ludzkiego. (...)

Prof. dr hab. med. Hieronim Bartel, embriolog i histolog
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

 

Jestem córką alkoholika. Przez lata znosiłam krzywdy i upokorzenia. Jako nastolatka wstydziłam się ojca, potem nienawidziłam go, w końcu zobojętniałam. I tylko ten tępy ból, to uczucie bezsilności wobec człowieka, który zniszczył własne życie rujnuje życie mojej mamy. Dziś mieszkam daleko od tego wszystkiego, zakładam własny dom. Mój ojciec jest na przymusowym leczeniu. Mama sypia spokojnie. Ostatnio ojciec „zapił” na oddziale. A ja zrozumiałam, że tak naprawdę na tę chorobę nie ma lekarstwa, jedyne co mogę zrobić to uciekać jak najdalej i nie dopuścić, by człowiek uzależniony unieszczęśliwiał mnie i moich bliskich.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Listy; s. 76
Reklama