Archiwum Polityki

Opinie

Aleksander Kwaśniewski
prezydent RP:

„– Co Pan Prezydent chciałby przekazać czytelnikom
»Przeglądu«?
– Chciałbym ich zapewnić, że Polska jest krajem wszystkich mieszkających w niej ludzi. Że ci »inni«, jak pan określał w naszej rozmowie polskich Białorusinów, polskich Ukraińców i osoby różnych narodowości i wyznań, wzbogacają naszą kulturę i państwo. I jeszcze jedno. W prawdziwej demokracji o mniejszościach się pamięta i o nie się dba. Jako Prezydent Rzeczypospolitej zapewniam, że w naszym kraju tak jest i będzie”.
(W rozmowie z Eugeniuszem Czykwinem, „Przegląd Prawosławny”, 7/2000)

 

Janusz Korwin-Mikke
prezes UPR:

„– Co Pan sądzi o pomyśle Lecha Wałęsy, by przegrani w pierwszej turze wyborów prezydenckich poparli solidarnie jednego, który będzie walczył o urząd w drugiej turze?
– Pięć lat temu miałem identyczny pomysł, ale wówczas Lech Wałęsa twierdził, że to wariactwo.
– Czy Lech Wałęsa ma szansę w wyborach prezydenckich?
– A kto to jest Lech Wałęsa?
– Jest byłym prezydentem, podobno charyzmatycznym przywódcą, autorytetem...
– Już zapomnieliśmy.
– Sądzi Pan, że Wałęsa nie istnieje?
– Poważnym kandydatem jest ten, kto ma program. O ile wiem, program Lecha Wałęsy to »Białe jest białe, czarne jest czarne – a nawet przeciwnie«. Kiedy p. Wałęsa ogłosił przed laty, że »jest za, a nawet przeciw«, w sensie politycznym przestał dla mnie istnieć i nie żyje”.
(W rozmowie z Michałem Pruskim, „Głos Wybrzeża”, 7–9 VII)

 

Andrzej Olechowski
kandydat na prezydenta:

„– Proszę powiedzieć, jeśli przegra pan w pierwszej turze, to kogo poprze w drugiej?

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Opinie; s. 88
Reklama