Archiwum Polityki

Opinie

Aleksander Kwaśniewski
prezydent RP:

„– Co Pan Prezydent chciałby przekazać czytelnikom
»Przeglądu«?
– Chciałbym ich zapewnić, że Polska jest krajem wszystkich mieszkających w niej ludzi. Że ci »inni«, jak pan określał w naszej rozmowie polskich Białorusinów, polskich Ukraińców i osoby różnych narodowości i wyznań, wzbogacają naszą kulturę i państwo. I jeszcze jedno. W prawdziwej demokracji o mniejszościach się pamięta i o nie się dba.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Opinie; s. 88