Archiwum Polityki

Dbałość o jakość

Joanna Rajkowska, artystka i performerka, padła ofiarą cenzury w TVP Kultura – ogłosiła redaktor Ewa Winnicka [„Pójdziemy, zobaczymy”, POLITYKA 23]. „Sytuacja nabrała podobieństwa do słynnej sceny korytarzowo-gabinetowej »Człowieka z marmuru«” – w dramatycznym tonie donosi autorka, tyleż barwnie, co bezpodstawnie, relacjonując ciąg wydarzeń, który rzekomo miał doprowadzić do zdjęcia z anteny autorskiego programu Joanny Rajkowskiej, poświęconego sprawie klubu Le Madame. „Programu nie wyemitowano. Najpierw uznano, że jest za krótki. Potem, że jakiekolwiek wyjaśnienia będą zbędne”.

Otóż pragniemy wyprowadzić autorkę publikacji z nieświadomości, informując, że program pani Rajkowskiej został wyemitowany 6 czerwca 2006 r. (...) Ani redakcja, ani tym bardziej dyrekcja TVP Kultura (...) nie próbowała wpływać na treść programu pani Rajkowskiej, będącego jej autorską manifestacją artystyczno-światopoglądową. Manifestacją skrajnie jednostronną. Na jednostronność tę jednak świadomie przystaliśmy, właśnie w imię prawa do wolności manifestowania poglądów.

(...) Materiał pani Rajkowskiej został wyemitowany w takiej formie, w jakiej został przygotowany przez autorkę. (...) Pani Rajkowska nie została potraktowana wyjątkowo. Każdy program rekomendowany do emisji jest konsultowany na poziomie scenariusza, a następnie kolaudowany. Na tej samej zasadzie, na jakiej publikacje w tygodnikach (również w „Polityce”) są czytane oraz zatwierdzane przez redaktorów prowadzących. I nie jest to wyraz cenzorskich zapędów szefów redakcji, lecz zwyczajnej dbałości o jakość, poziom, przede wszystkim zaś rzetelność materiałów przeznaczonych do emisji albo publikacji.

Polityka 25.2006 (2559) z dnia 24.06.2006; Listy; s. 106
Reklama