Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Głosami SLD, PSL i części AWS (105 posłów tego ugrupowania, w tym Marian Krzaklewski, głosowało przeciwko rządowi) Sejm odrzucił poprawkę Senatu w ustawie reprywatyzacyjnej i postanowił, że o zwrot mienia mogą występować tylko ci, którzy mieli obywatelstwo polskie 31 grudnia 1999 r. Decyzja Sejmu budzi zastrzeżenia konstytucjonalistów, oburzenie emigracji, a zwłaszcza środowisk żydowskich. Doradcy prezydenta sugerują, że Aleksander Kwaśniewski nie podpisze ustawy. Sejm uchwalił także nową ordynację wyborczą oraz prawo o finansowaniu partii. Nowa ordynacja preferuje małe ugrupowania kosztem dużych partii. Jeśli wejdzie ona w życie, SLD straci na tym najwięcej. Komentarz s. 13.

Pielęgniarki nie ukarane.

Sześć pielęgniarek zostało uznanych za winne blokowania w grudniu ub. roku Trasy Łazienkowskiej. Kolegium orzekające odstąpiło jednak od wymierzenia grzywny bądź aresztu. Nakazało jedynie zapłacić siostrom koszty postępowania, które wynoszą 6 zł.

Grzywna za Wielkiego Brata.

Do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynął wniosek o nałożenie na TVN grzywny w wysokości 1 mln zł. Taką karę zaproponował członek KRRiTV Jarosław Sellin za emitowanie programu „Big Brother”, który – jego zdaniem – „uderza w niezbywalne prawo człowieka do wolności. Nie powinno się tworzyć sytuacji, w której człowiek może oddać się w dobrowolne niewolnictwo na rzecz zaspokajania prymitywnych potrzeb podglądaczy”. Artykuł „Szwagier Wielkiego Brata” s. 27.

Zachęta do wyjścia z Zachęty.

Anda Rottenberg, dyrektor galerii Zachęta, złożyła rezygnację z zajmowanego od 8 lat stanowiska. Dymisja została przyjęta.

Polityka 11.2001 (2289) z dnia 17.03.2001; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama