Archiwum Polityki

Pogwarka pana Marka

Spotkały się dwa głupole.
– No jak tam, co słychać w szkole?
– Jak to co: już pora pisać list pochwalny
Tak Giertych dba o nasz przyrost – maturalny!

*

RMG

Polityka 30.2006 (2564) z dnia 29.07.2006; Fusy plusy i minusy; s. 91
Reklama