Archiwum Polityki

Autorka artykułu...

Autorka artykułu „Łańcuch szczęścia” Joanna Solska-Czerska, opublikowanego w tygodniku „Polityka” nr 29/2001, przeprasza pana Sławomira Skrzypka za nieprawdziwe, niepotwierdzone informacje dotyczące jego osoby zamieszczone w tym artykule, a także za umieszczenie w aluzyjnym kontekście jego nazwiska, co mogło naruszyć jego dobre imię, oraz oświadcza, że nie było podstaw do sformułowania zawartych w artykule zarzutów pod adresem pana Sławomira Skrzypka. Jednocześnie autorka i wydawca tygodnika „Polityka” przepraszają pana Sławomira Skrzypka za zamieszczenie komentarza do sprostowania zredagowanego przez pana Sławomira Skrzypka, które ukazało się w numerze 31/2001 tygodnika „Polityka”.

Polityka 33.2006 (2567) z dnia 19.08.2006; Kraj; s. 33
Reklama