Archiwum Polityki

Wokół teczek bezpieki

Krzysztof Burnetko zrelacjonował promocję książki „Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze” [art. „IPN: OZI to nie zawsze agent”, Ludzie i wydarzenia, POLITYKA 43]. W sposób wybiórczy przedstawia tezy wygłaszane przez uczestników promocji, interpretując je niezgodnie z ich właściwym znaczeniem.

W czasie spotkania pracownicy IPN przekonywali, że do akt bezpieki należy podchodzić z dużą pokorą, a sam fakt rejestracji kogoś jako osobowego źródła informacji (OZI) oznacza jedynie, iż osoba taka świadomie wyraziła zgodę na współpracę, udzielanie pomocy lub systematyczne przekazywanie informacji funkcjonariuszowi SB.

Polityka 45.2006 (2579) z dnia 11.11.2006; Listy; s. 106
Reklama