Archiwum Polityki

Pióro Juliusza

Nasz redakcyjny kolega Juliusz Ćwieluch zajął drugie miejsce w II edycji konkursu Ludzka Twarz Europejskiego Funduszu Społecznego (nagroda w kategorii pióro za wywiad „Gotowa na normalność; Kontrolowane zderzenie z rzeczywistością mniej boli”, opublikowany w informatorze kwartalnym Modelowego Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej, w skrócie MORS-ik. Jest to wydawnictwo, które towarzyszy projektowi pomocy młodzieży dotkniętej zaburzeniami psychicznymi). Nadesłane prace oceniane były na podstawie zawartości treści: edukacyjnych, informacyjnych i opiniotwórczych. Premiowano kreatywność, oryginalność i pomysłowość. W konkursie wyróżniono 20 dziennikarzy z 17 redakcji w całej Polsce. Gratulujemy!

Polityka 11.2008 (2645) z dnia 15.03.2008; Do i od redakcji; s. 115
Reklama