Archiwum Polityki

Strefa mocy

Od wielu lat słyszymy, że multimedia i Internet zmienią sposób, w jaki się uczymy. Na rynku dostępne są już konkretne produkty. Testując je żałowałem, że szkołę ukończyłem wiele lat temu i do dyspozycji miałem wówczas tylko nudne podręczniki.

Gdańska firma multimedialna Young Digital Poland przygotowała program i-szkoła. Zdumiewa on swoim rozmachem. Twórcy serwisu dla wzbogacenia procesu dydaktycznego wykorzystują wszystkie możliwości stwarzane przez technologie teleinformatyczne: Internet, technologie wewnętrznych sieci komputerowych, wykorzystywany w telefonach komórkowych protokół WAP i poczciwe CD-ROM-y.

Poszczególne płyty noszące nazwę eduROM-ów kryją interaktywne programy będące pełnym kursem poszczególnych przedmiotów znajdujących się w programie ostatnich trzech klas szkoły podstawowej (język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda) i wszystkich klas gimnazjum (język polski, historia, matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia). Zakres tematyczny nie byłby jednak wystarczającym powodem do uznania dla eduROM-ów. O wiele ważniejszy jest sposób prezentacji treści, który w pełni wykorzystuje możliwości, jakie stwarza komputer. Materiał jest bogato ilustrowany galeriami, dynamicznymi wykresami, animacjami trójwymiarowymi, filmami, skalowalnymi mapami. Twórcy eduROM-ów zadbali przy tym, by poruszanie się po tym gąszczu było jak najprostsze, czemu służy perfekcyjnie zaprojektowany interfejs użytkownika.

EduROM-y mają służyć jednak nie tylko przyjemności zaznajamiania się z nową wiedzą, ale również utrwalaniu i sprawdzaniu osiągnięć ucznia. Dlatego też każdy eduROM zaopatrzony jest w takie funkcje, jak „notatki”, „zakładki”, „słowniczek”. Po każdej lekcji i każdym rozdziale skomputeryzowany uczeń musi rozwiązać ćwiczenia sprawdzające, umożliwiające samodzielną weryfikację stopnia opanowania materiału szkolnego.

W tej chwili na rynku dostępne są wszystkie eduROM-y dla klasy czwartej szkoły podstawowej (czyli tzw.

Dodatki 9.2001 + Polityka. Internet (90072) z dnia 03.03.2001; s. 19
Reklama