Archiwum Polityki

Dajesz, jakbyś brał

Od 4 lutego br. obowiązuje znowelizowany kodeks karny, w którym zmieniły się m.in. sankcje za korupcję. Do tej pory osoba, która łapówkę wzięła, w razie udowodnienia przewinienia mogła się liczyć z większą karą niż ta, która ją wręczyła. Nowe przepisy przewidują już jednakową karę dla dającego i biorącego, co z pewnością zwiększy solidarność obu stron, a w konsekwencji utrudni walkę z szerzącą się korupcją. Za wręczenie i wzięcie łapówki grozi teraz kara więzienia od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Tymczasem nawet przy obowiązywaniu poprzednich przepisów nasz wymiar sprawiedliwości, który z korupcją radzi sobie dosyć marnie, karał częściej osoby dające niż wymuszające łapówki. W ubiegłym roku za wręczenie łapówki lub próbę przekupstwa skazano 250 osób, natomiast za przyjęcie zaledwie 80.

Polityka 7.2001 (2285) z dnia 17.02.2001; Gospodarka; s. 61
Reklama