Archiwum Polityki

Zamiast wywiadowni

Powstaje Krajowy Rejestr Sądowy, który nareszcie stwarza szansę na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Do tej pory firmy, aby zebrać informacje na temat potencjalnego partnera, musiały zwracać się do wywiadowni gospodarczych. Dużą popularnością cieszyły się też różnego rodzaju listy dłużników, tworzone przez firmy prywatne, co do których jednak nie zawsze można mieć pewność, czy zawierają prawdziwe informacje. KRS jest sporządzany przez sądy, jego wiarygodność gwarantuje więc państwo. Można będzie z niego zaczerpnąć wszystkich istotnych informacji o firmie, a także jej ewentualnych zaległościach podatkowych, celnych, wobec ZUS oraz wobec innych wierzycieli. Na liście znajdą się ci, których długi zostaną stwierdzone prawomocnymi wyrokami. Z Krajowego Rejestru Sądowego można też będzie dowiedzieć się sporo o dłużnikach niewypłacalnych. Figurować w nim będą także przedsiębiorstwa, których upadłość ogłoszono, oraz wspólnicy, którzy odpowiadają majątkiem za długi spółki. Rejestry będą jawne.

Polityka 4.2001 (2282) z dnia 27.01.2001; Gospodarka; s. 66
Reklama