Archiwum Polityki

„Czyj film?”

W numerze 2 POLITYKI opublikowany został list podpisany przez Elżbietę Zawistowską, Halinę Paszkowską i Marię Góralczyk, a zatytułowany „Czyj film?” List ten zawiera szereg nieprawdziwych i zniesławiających informacji, godzących w dobre imię autorów i instytucji zaangażowanych w realizację filmu dokumentalnego pt. „Kronika przerwanego Kongresu”.

Autorki listu, podobnie jak ja, w 1981 r. zatrudnione były w Redakcji Polskiej Kroniki Filmowej i w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Rolą PKF było rejestrowanie na taśmie filmowej ważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą. Kierownictwo redakcji podjęło decyzję o zarejestrowaniu przebiegu Kongresu Kultury Polskiej z grudnia 1981 r. Zadanie to zostało powierzone autorkom listu oraz nieżyjącemu już operatorowi obrazu Zbigniewowi Skoczkowi.

Nakręcono ok. 90 minut materiału filmowego i dźwiękowego, rejestrującego przebieg fragmentów obrad Kongresu. Materiał ten, w stanie surowym, bez żadnej obróbki redakcyjnej, złożony został w archiwum Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Z uwagi na wprowadzenie stanu wojennego (działalność PKF została na kilka miesięcy zawieszona) nie został on wykorzystany w Kronice. Jest rzeczą oczywistą, że materiał ten, podobnie jak wszystkie inne realizacje Polskiej Kroniki Filmowej, nie jest własnością autorek listu. Dysponentem tych materiałów jest archiwum Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, które za odpłatnością udostępnia je do wykorzystania osobom fizycznym i podmiotom, które o to się zwrócą.

Na potrzeby trwającego 26 minut filmu „Kronika przerwanego Kongresu” wykorzystałam 18 z 90 minut materiałów archiwalnych.

Polityka 4.2001 (2282) z dnia 27.01.2001; Listy; s. 77
Reklama