Archiwum Polityki

„Kto tak pięknie gra?”

W nawiązaniu do artykułu Bianki Mikołajewskiej (POLITYKA 51/2000) oświadczam: nieprawdą jest, że stwierdziłem, iż Bank Częstochowa SA udzielił spółce Leasco „wielomilionowego” kredytu, który, jak sugeruje autorka, został przeznaczony przez Leasco na odkupywanie od Łódzkiego WFOŚiGW akcji Banku Częstochowa SA. Nieprawdą jest, że Bank Częstochowa SA w ogóle udzielił spółce PLC Leasco wielomilionowego kredytu, tym bardziej w okresie poprzedzającym obrót znacznymi pakietami akcji Banku Częstochowa SA na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Polityka 3.2001 (2281) z dnia 20.01.2001; Listy; s. 73
Reklama