Archiwum Polityki

„Kto tak pięknie gra?”

W nawiązaniu do artykułu Bianki Mikołajewskiej (POLITYKA 51/2000) oświadczam: nieprawdą jest, że stwierdziłem, iż Bank Częstochowa SA udzielił spółce Leasco „wielomilionowego” kredytu, który, jak sugeruje autorka, został przeznaczony przez Leasco na odkupywanie od Łódzkiego WFOŚiGW akcji Banku Częstochowa SA. Nieprawdą jest, że Bank Częstochowa SA w ogóle udzielił spółce PLC Leasco wielomilionowego kredytu, tym bardziej w okresie poprzedzającym obrót znacznymi pakietami akcji Banku Częstochowa SA na Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank udzielił Spółce Leasco dwóch kredytów (w listopadzie 1998 r. w wys. 800 000 zł i w lipcu 1999 r. w wysokości 200 000 zł) na cele zgodne z podstawową działalnością spółki wskazane we wniosku kredytowym.

Marek Chakowski, prezes Zarządu Banku Częstochowa SA

 

W związku z pojawiającymi się w prasie nieprawdziwymi informacjami Zarząd Polish Leasing Company Leasco SA oświadcza, że: żadna ze spółek zależnych od Leasco SA i prezesa Wiesława Mazura nie sprzedała i nie odkupiła od Banku Częstochowa ani jednej akcji Leasco SA; od lipca 1999 Bank Częstochowa nie udzielił Leasco SA żadnego kredytu; w załączeniu pismo do Banku Częstochowa z prośbą o udzielenie informacji na temat rezerw utworzonych przez Bank na zobowiązania Leasco SA; prezes Zarządu Wiesław Mazur nie odkupił od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi żadnej akcji Banku Częstochowa; Leasco SA nie sprzedało nawet 1 akcji Banku Częstochowa – WFOŚiGW w Łodzi; na 30 06 2000 Leasco SA było właścicielem 437 sztuk akcji Banku Częstochowa dających 0,0219 proc. głosów na WZA i 0,0267 proc.

Polityka 3.2001 (2281) z dnia 20.01.2001; Listy; s. 73
Reklama