Archiwum Polityki

„Grotem, gromem i żubrem”

Informujemy, że Zakłady Tytoniowe w Lublinie SA w 1999 r. powiększyły sprzedaż i udział w rynku ponaddwuipółkrotnie w porównaniu z 1998 r. w warunkach silnej konkurencji międzynarodowych firm tytoniowych, przy malejącej sprzedaży papierosów ogółem, co świadczy, że wytrzymujemy konkurencję (POLITYKA 20). Powiększamy z roku na rok kontraktację polskiego tytoniu (2,7 tys. t w 1999 r. i ponad 3 tys. t w 2000 r.) pomimo usilnych starań firm konkurencyjnych, aby nie dopuścić ZTL SA do kontraktacji. Do naszych wyrobów używamy ponad 80 proc. polskiego tytoniu i uważamy, że jest to bardzo dobry surowiec. Nasz sukces rynkowy od 1999 r. jest wynikiem produkcji papierosów z polskiego tytoniu. Chcemy zwrócić uwagę autora, że polskie i państwowe przedsiębiorstwo nie znaczy automatycznie, że jest złe i nie wytrzymuje konkurencji z firmami z kapitałem zagranicznym.

Prezes zarządu ZTL SA, Marek Maj

Polityka 22.2000 (2247) z dnia 27.05.2000; Listy; s. 98
Reklama