Archiwum Polityki

Info-kiosk

• Alpy bez śniegu, szare skały, łąki zielone. Taki horror przewidują klimatolodzy dla górskich miejscowości położonych w Alpach. Za 50 lat – na skutek globalnego ocieplenia – będzie tam spadać 50 proc. mniej śniegu niż dzisiaj.

• Od 1 stycznia 2002 r. w Watykanie pojawią się banknoty euro, które zastąpią włoskie liry.

• 10 tys. urzędników chińskich przeszukało setki restauracji i targowisk w prowincji Guangdong. Znaleźli 17,5 tys. zwierząt znajdujących się pod ochroną, a które handlarze i kucharze przeznaczyli do spożycia, w tym węże boa, żółwie i unikalne gatunki ptaków.

• Według Munich Re (to jedno z największych towarzystw reasekuracyjnych na świecie) ubiegły rok był rekordowym pod względem katastrof spowodowanych klęskami żywiołowymi. Zanotowano ich 850 (o 100 więcej niż w 1999 r.). W ich rezultacie zginęło 10 tys. osób. Straty – 30 mld dolarów. Za największą katastrofę minionego roku uznano jesienną powódź w Alpach. Straty osiągnęły tam sumę 8,5 mld dol., a śmierć poniosło 38 osób.

• Najchętniej przez Internet ludzie kupują książki, płyty CD, zabawki, ubrania, kasety wideo i programy komputerowe.

• Wygrany proces przeciwko amerykańskim producentom papierosów o odszkodowania dla ofiar raka wywołanego paleniem tytoniu (4,2 mld dol.) zachęcił użytkowników telefonów komórkowych do podobnej akcji przeciwko operatorom telefonii bezprzewodowej. Istnieje bowiem podejrzenie, że długie rozmowy przez aparat bezprzewodowy mogą prowadzić do raka mózgu. Andrea Fischer, niemiecka minister zdrowia, radzi rodzicom, by ograniczyli dzieciom kontakty z telefonami bezprzewodowymi.

Polityka 2.2001 (2280) z dnia 13.01.2001; Gospodarka; s. 59
Reklama